BigBrother is constant bezig met beveiliging. Hoe kunnen we de veiligheid van uw klanten, uw medewerkers en uzelf nog beter garanderen? Om daar een antwoord op te geven, durven we verder te kijken en nieuwe concepten en technologieën te combineren.

Omdat veiligheid staat of valt met mensen, is het logisch om vooral daarop te focussen: de mensen in uw zaak … en hun gemoedstoestand! Rustige en tevreden mensen zijn immers zelden de oorzaak van ongewenste situaties. Mensen die agressief, dronken of high zijn,  leveren wel vaak potentieel gevaarlijke situaties op. Zowel voor zichzelf als voor hun omgeving.

Nieuwe databron

“Data zijn goud waard”. Het is vandaag een veelgehoord cliché. Maar er schuilt wel een kern van waarheid in. Tijdens ons onderzoek stelden we vast dat mensen die bijvoorbeeld agressief zijn, anders bewegen. Dat is op zich geen nieuw inzicht; u herkent dat vast ook als u erop let. Maar de vraag die wij ons stellen is: “Hoe kunnen we dit automatisch herkennen?”.

Daarom werkt BigBrother aan een nieuwe technische oplossing, waarmee we een nieuwe databron maken: videobeelden omzetten naar data over het loopprofiel van mensen. We halen informatie uit de pixels van videosystemen en vertalen die naar data over de manier waarop de persoon in beeld beweegt. Denk bijvoorbeeld aan de hoek van de knie, de mate waarin iemand voorover gebogen loopt of zijn snelheid.

Onderzoek naar gemoedstoestand en beweging

Nadat we de data op de juiste manier hebben omgezet, zijn we er natuurlijk nog niet. Het komt eropaan te ontdekken wat die data zeggen over iemands gemoedstoestand. Iemand die dronken is, loopt bijvoorbeeld minder in een rechte lijn. Maar wat is echt typerend voor een agressief persoon? Dat is wat onze R&D-afdeling momenteel onderzoekt, in samenwerking met een aantal gedreven partners.

Samenwerking met wetenschappers

Dat deze oplossing veel potentieel heeft, blijkt uit de ondersteuning die BigBrother krijgt bij dit project. Afdelingen van het UMC Utrecht & Hogeschool Zuyd stellen medewerkers en studenten beschikbaar om ons bij dit onderzoek te helpen. Een perfecte combinatie vanwege al de kennis die we op deze manier samenbrengen: kennis van mensen en hun denkwijze, bewegingsprofielen, kinematische variabelen en het meten daarvan vormen een waardevolle aanvulling op onze kennis van camerasystemen en het analyseren en automatiseren van data op locatie.

Een veilige omgeving voor iedereen

Uiteindelijk werken we samen aan een gezamenlijk doelstelling: de omgeving weer een stapje veiliger maken. Stel u voor: in de buurt heeft er een festival plaatsgevonden. Uw medewerker staat alleen achter de kassa, wanneer een groep agressieve festivalgangers binnenkomt. Hoe handig zou het niet zijn om daar tijdig melding van te ontvangen? Door risicogedrag tijdig te signaleren, is het mogelijk om preventief op de situatie in te spelen. Daar wordt iedereen beter van. En dat is waar we bij BigBrother naar streven.

Lees ook